Το δέρμα σαν αισθητήριο όργανο



Το δέρμα δεν αποτελεί ένα απλό περικάλυμμα του ανθρώπινου σώματος, αλλά ένα όργανο με σπουδαίες αισθητηριακές, προστατευτικές, κοινωνικές και σεξουαλικές λειτουργίες.
Υπάρχουν περίπου 2.000 δερματοπάθειες.
Η δερματοπάθεια αποτελεί νόσημα με ιδιαίτερη κλινική εικόνα και βαρύτητα, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση. Το δέρμα αποτελεί ένα αισθητήριο και αμυντικό όργανο, του οποίου η ακεραιότητα μπορεί να απειληθεί σοβαρά, (όπως και του υπόλοιπου οργανισμού) από την παρουσία ενός δερματικού νοσήματος, έστω και φαινομενικά αθώου.
H δερματική νόσος συχνά μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές που συμβαίνουν στα εσωτερικά όργανα και συστήματα. Μια δερματοπάθεια μπορεί να προσβάλει αμιγώς το δέρμα με χαρακτηριστική κλινική εικόνα, εξέλιξη, πρόγνωση, επιδημιολογία και κοινωνική ανάλογα επίπτωση. Υπάρχει όμως μία μεγάλη ομάδα δερματοπαθειών όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε συσχέτιση αυτών, κατά διαφόρους τρόπους, με νοσήματα εσωτερικών οργάνων και συστημάτων. Η σχέση αυτή του δέρματος με τα εσωτερικά όργανα εμπίπτει συνήθως στις παρακάτω κατηγορίες.
1)- Η δερματική νόσος να προκαλεί διαταραχές από άλλα όργανα: λ.χ. ο καρκίνος δέρματος (μελάνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κ.λ.π.) προκαλεί μεταστάσεις σε εσωτερικά όργανα, οι ερυθροδερμίες προκαλούν θερμορρυθμιστικές και κυκλοφοριακές διαταραχές, η πέμφιγα οδηγεί σε απώλεια λευκωμάτων και υγρών.
2)- Η δερματική νόσος να αποτελεί μία από τις εκδηλώσεις κάποιας συστηματικής νόσου: λ.χ. τα νοσήματα του συνδετικού ιστού παρουσιάζουν εκδηλώσεις και από το δέρμα, οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων εκδηλώνονται από το δέρμα με ξανθώματα.
3)-Η νόσος του εσωτερικού οργάνου να προκαλεί τη δερματική νόσο: λ. χ καρκίνος εσωτερικού οργάνου μπορεί να προκαλέσει από το δέρμα την εμφάνιση μιας <<παρανεοπλασματοπάθειας>>.
4)- Η δερματική νόσος και εσωτερικό όργανο μπορεί να συνδέονται με άλλους τρόπους: λ.χ. αλλοιώσεις εντέρου τύπου κοιλιοκάκης επί ερπητοειδούς δερματίτιδας, κ. λ. π.
5)-Η δερματικές εκδηλώσεις που οφείλονται σε φάρμακα αποτελούν επίσης, μία πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα δερματοπαθειών, για ιατρό κάθε ειδικότητας, μια και αυτές αποτελούν ένα πρώιμο δείκτη ανίχνευσης δυσανεξίας στο χορηγούμενο φάρμακο, πριν ο ασθενής υποστεί σοβαρές βλάβες.
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα (από την Αφροδίτη την θεά του έρωτα ), τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγής του τρόπου ζωής και της μετακίνησης πληθυσμών, έχουν αυξηθεί ραγδαία. Ο ρόλος του δερματολόγου στη πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, θεραπεία και συμβουλευτική, είναι καθοριστικός!