Συχνές Ερωτήσεις

  • Μάθε πόσο θα ψηλώσεις!

    Το τελικό ύψος των ενηλίκων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ίσως τα γονίδια, τα οποία θα πάρετε από τους γονείς σας...

  • Παιδική παχυσαρκία

    Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αναπτυγμένων χωρών, τόσο για την υγεία των παιδιών...